Djurens Rätt
07 February 2015

Djurskyddsintresset exkluderat i regeringens nya vargkommitté

Under torsdagen meddelade de båda ministrarna att man tillsätter en så kallad vargkommitté. Denna kommer att fungera som en referensgrupp till regeringen i arbetet att få fram en hållbar vargpolitik. Kommittén kommer bland annat bestå av företrädare för lantbruk, jakt och naturvård, men det saknas helt företrädare för djurskydd.

De båda organisationerna skriver att med den sammansättning som viltvårdsdelegationerna nu har så finns tunga intressen som tydligt står i motsättning till djurskyddsorganisationernas syn på vilda djur. Det handlar bland annat om jaktmetoder och skadeskjutningar.

- I dagsläget finns det till exempel ingen som lyfter frågor om vilka individer i flocken som skjuts. Det kan mycket väl bli så att man skjuter bort ledarhannen, eller en halv flock som sedan får svårt att klara sig. När man jagar älg till exempel finns det noggranna regler för vilka individer som får skjutas, säger Sven Stenson, ansvarig för jaktfrågor i Djurskyddet Sveriges styrelse.

Skadeskjutningar är en viktig djurskyddsaspekt på jakt och bör alltid lyftas fram.

- En skadeskjuten älg går och lägger sig men när det gäller varg så springer den så länge den kan, vilket leder till stort djurlidande, säger Sven Stenson.

Djurskyddsorganisationernas kompetens behövs också när känsliga djurskyddsfrågor som konflikten mellan varg och tamdjur ska lösas menar man. I brevet poängterar Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige att det individuella djurets hälsa och välfärd på sikt kan påverka en art på populationsnivå.

Bethania Malmberg

Bethania Malmberg

Politisk samordnare
Dela: