Djurens Rätt
13 November 2012

Djurskyddskritik mot Parken Zoo efter inspektion

Efter Kallas Faktas avslöjande reportage från Parken Zoo genomförde länsstyrelsen i Södermanlands län en inspektion av djurparken den 1 november 2012. Det var en tidigare djurvårdare på Parken Zoo som anmälde djurparken till länsstyrelsen. Resultatet av inspektion är kritik mot djurhållningen på elva punkter rapporterar P4 Södermanland.

– Det allvarliga är [...] mängden på anmälningarna, säger länsveterinären Ann Jaconelli, som gjort inspektionen, till P4 Södermanland.

Inspektionen visade bland annat att flera djur hålls inomhus året runt trots att de ska vistas utomhus sommartid. Binturonger, molnråttor och jättemyrslokar har gått i för små utrymmen, liksom de nyanlända trädleopardhonorna, som förvarats i isolering i väntan på att släppas ihop med hannen.

– Det finns en risk att [djur] kan ha farit illa för vi har svårt att kontrollera så mycket eller så ofta, så visst finns det en risk, säger Ann Jaconelli till P4 Södermanland.

Tapiren och dvärgflodhästen går inomhus utan golvvärme, fast de är tropiska djur, och dvärgflodhästen har ingen ordentlig damm. Flera djur saknar bakhägn, ett utrymme dit de kan dra sig undan för att slippa publikens blickar, rapporterar P4 Södermanland.

– De brister vi har uppmärksammat gäller avvikelser från Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhållning i djurparker m.m som handlar om djurens utomhus- och inomhusmiljö, säger länsveterinär Ann Jaconelli.

Parken Zoo har nu fått ett föreläggande om att åtgärda bristerna i två steg. I det första steget ska utomhus- och inomhusmiljön för ett antal arter åtgärdas. Dessutom ska Parken Zoo också bland annat presentera en situationsplan över var djuren förvaras. Som P4 Sörmland tidigare har avslöjat förflyttades t.ex. gibbonfamiljen Tarzan och Jane och deras unge till en vind när en ny gibbonfamilj kom till djurparken och tog över deras glasbur.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: