Djurens Rätt
16 February 2016

Djurskyddsplattform inom EU-kommissionen föreslås

Syftet med plattformen skulle vara att främja informations- och kunskapsutbyte, nätverksbyggande, samt identifiera bästa tillgängliga metoder och lagstiftning. Så småningom skulle initiativet även kunna leda till en utveckling av djurskyddslagstiftningen inom EU. Tanken är att många olika intressenter skulle delta i samarbetet, från civilsamhället, medlemsländerna och kommissionen. Själva förslaget finns här

Djurens Rätt har tagit del av en sammanfattning av hur ministrarna som deltog från andra medlemsländer tog emot förslaget:

- Det var en tydlig polarisering mellan länder som idag ligger högre än EU:s miniminivåer för djurskydd och länder som kämpar för att uppnå dem. Flera av ministrarna poängterade vikten av att nuvarande djurskyddslagstiftning efterlevs bättre. Det är naturligtvis grundläggande och viktigt, men samtidigt en väldigt låg ambitionsnivå. Det oroar mig att flera medlemsländer motsätter sig en starkare djurskyddslagstiftning, särskilt som det fortfarande saknas regler på EU-nivå för flera djurslag. Bristerna i nuvarande lagstiftning, som på transportområdet, behöver också rättas till, säger Cecilia Mille, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: