Djurens Rätt
28 January 2019

Djurskyddsproblemen som EU-politikerna måste lösa

I maj är det dags för EU-val, ett val där djurskyddsfrågorna historiskt har kommit högt upp på agendan. Hela 94 procent av Europas invånare anser att det är viktigt att skydda välfärden för djur i livsmedelsindustrin. Representanter från alla partier talar i stora ord när det kommer till djurskydd. Ofta uttrycker de att Sverige ska vara ett föregångsland. Vi menar att detta förpliktigar. Djurens Rätt presenterar här tre områden med bristande djurskydd som politiker måste presentera lösningar på inför europaparlamentsvalet år 2019.  

1. Djurtransporter - Strävan måste vara att avveckla transporter helt, att transportera kött istället för djur. 

...

2. Slakt av fiskar -  Fiskar är levande och kännande djur precis som vi, ändå behandlas de otroligt våldsamt. Koldioxidbedövningen, som är den vanligaste bedövningsmetoden vid slakt av fiskar i Sverige, orsakar starkt obehag och stress. I Sverige och i EU måste djurskyddsregler om slakt av fiskar förstärkas och ett slutdatum sättas för bruk av koldioxidbedövning av fiskar. 

...

3. Äggindustrin -  I burarna är det så trångt att hönorna inte ens kan sträcka på sina vingar. Burhållning av hönor är ett fenomen som är på utgång i Sverige men inte i EU. Ett förbud mot burhållning av hönor behövs på både nationell och på europeisk nivå. 

...

I maj går vi till val och då hoppas vi att politiker berättar hur det går att skapa förbättringar för djuren.

Läs hela debatten på Altinget.se

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: