Djurens Rätt
27 August 2020

Djurtransporten som tappade hönor skulle till skandalslakteriet Håkantorp

En djurtransport lastad med mer än 10 000 hönor tappade i tisdags upp till 75 burar med hönor utanför Jönköping. Burarna föll av under en strecka på mer än två mil innan transporten stannade. Flera hönor dog direkt, andra överlevde men fångades in och slaktades på plats eller på slakteriet.

Djurtransporten med hönorna var på väg till Håkantorp Slakteri i Vara, ett slakteri som under flera år regelbundet fått anmälningar om missförhållanden. Flera av händelserna gäller just djurtransporter. Här är några av rubrikerna kring djurtransporter på väg till Håkantorp Slakteri från tidningen FoodMonitor:

  • ”Hög dödlighet i Håkantorp Slakteris släp”
  • ”Nytt fall med ihjälkvävda höns i transport till skandalslakteriet Håkantorp Slakteri”
  • ”1 000 höns dog av värmeslag och syrebrist i skandalslakteriet Håkantorp Slakteris transportbil”
  • ”Nytt lass med ihjälfrusna höns på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri”
  • ”Länsstyrelsen förbjuder Håkantorp Slakteri att transportera och slakta fjäderfän”
  • ”Rasade burar och kvävda höns i Håkantorp Slakteri:s lastbil”
  • ”Hög dödlighet i transporter till Håkantorp Slakteri”
  • ”Håkantorp slakteri – en följetong i ihjälkvävda och ihjälfrusna höns”
  • ”326 transportdöda höns upptäckta på Håkantorp slakteri – misstänks ha kvävts ihjäl”
  • ”Nytt fall med döda höns på skandalslakteri”

Men trots återkommande anmälningar tillåts slakteriet att fortsätta transportera och slakta hönor.

Trots återkommande anmälningar fortsätter äggbranschen att använda sig av slakteriet för att slakta uttjänta hönor frän äggproduktionen.

Och trots återkommande anmälningar har slakteriet beviljats statligt stöd - för 2020 har slakteriet tilldelats 534 659 kronor från Livsmedelsverket i bidrag.
 

Not: Alla slakterier tilldelas statligt stöd för minskad kontrollavgift. Beslutet kommer från regeringens budget för 2020.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: