Djurens Rätt
04 February 2020

Dolda utrymmen dödade fler får ombord på det kapsejsade transportfartyget

I november skrev vi om hur ett skepp lastat med 14 600 får välte i en hamn i Rumänien. 254 får räddades, men endast 180 av dem klarades sig. Tusentals drunknade ombord på skeppet. Fåren skulle transporteras från EU-landet Rumänien till Saudiarabien.

Men i samband med bärgningen av fartyget har dolda utrymmen hittats på skeppet, det rapporterar tidningen The Guardian. I dessa utrymmen har fler döda får upptäckts och tusentals ytterligare får har troligen drunknat i samband med olyckan. ”There is a much larger load than over 14,000 sheep” citeras den ansvariga för bärgningen av The Guardian

Gabriel Paun från organisationen Animals International säger till tidningen att detta bekräftar deras misstanke om att skeppet kapsejsande på grund av att det var för tungt lastat. Animals International kommer nu lämna in en anmälan till EU-kommissionen och till myndigheten rai Rumänien.

Djurtransporterna måste upphöra. Det här kan inte tillåtas fortsätta längre. Bli medlem i Djurens Rätt och hjälp oss förändra.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: