Djurens Rätt
20 October 2016

Dom i författningsdomstolen idag - Valloniens pälsdjursfarmningsförbud kvarstår!

Delstaten Valloniens förbud mot pälsdjursuppfödning är förenligt med Belgiens konstitution. Det meddelade den belgiska författningsdomstolen i ett domslut som publicerades tidigare idag.

Förbudet hade ifrågasatts och begärts ogiltigförklarat av belgiska pälsdjursuppfödare och europeiska pälshandlare. De hävdade att förbudet, som antogs förra året, stred mot landets konstitution.

- Författningsdomstolen bekräftar nu att djurens välbefinnande och pälsdjursuppfödning inte är kompatibla, säger Michel Vandenbosch, ordförande för den belgiska djurrättsorganisationen GAIA.

- Vi är mycket glada över dagens dom. Nu undrar vi bara vad som hindrar den flamländska regeringen och djurskyddsminister Ben Weyts från att följa det goda exemplet i Vallonien och sätta stopp för de 16 återstående pälsfarmerna i Flandern.

Både Vallonien och Bryssel, två av Belgiens tre regioner, har förbjudit pälsdjursfarmning och med dagens beslut sätts ytterligare press på den återstående regionen, Flandern, att följa efter och införa ett förbud. Ett förbud i Flandern skulle innebära att hela Belgien har förbjudit uppfödning av djur för sin päls.

Djurskyddet väger tyngre

Överklagan från pälsbranschens företrädare grundade sig i en hävdan om att dekretet olagligen begränsat deras rätt som näringsidkare enligt definitionen i Europakonventionen. Författningsdomstolen höll dock inte med, utan gjorde bedömningen att djurskyddet för minkarna väger tyngre.

- Det här är en seger för minkarna men även en potentiell seger för djurskyddsfrågan i stort. Dagens dom kan bli betydande i framtiden eftersom den tydligt sätter djurens intresse före näringsidkarnas, den säger med andra ord att människans rätt att idka näring inte är gränslös, säger Birgitta Wahlberg, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt.

Läs mer på Gaias hemsida: https://press.gaia.be/constitutional-court-upholds-legal-ban-on-fur-farming-in-wallonia

Mer om arbetet för att förbjuda pälsdjursfarmning i Flandern: http://www.djurensratt.se/blogg/flandern-uppmanas-att-snarast-infora-ett-forbud-mot-palsdjursfarmning

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: