Djurens Rätt
11 July 2017

Dom i tingsrätten - minkfarm nekas tillstånd

Sedan 2014 har ett tillståndsärende om en ny minkfarm i Gussnava utanför Ystad varit på tapeten. Miljöförbundet förelade först minkfarmaren att iaktta ett visst antal försiktighetsmått vid minkuppfödningen men grannarna överklagade domen till länsstyrelsen i Skåne. Länsstyrelsen avslog den 17 augusti 2015 överklagandena men ärendet togs vidare till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt som nu kommit med slutgiltigt besked i frågan. Verksamheten nekas tillstånd.

Miljöfarlig verksamhet

För att föda upp pälsdjur för skinn/pälsproduktion krävs ett tillstånd från länsstyrelsen. En minkfarm som innefattar mer än 100 djurenheter (10 minkhonor för avel räknas som en djurenhet) räknas också som en miljöfarlig verksamhet och ska anmälas till kommunen. En miljöfarlig verksamhet ska bedrivas på sätt att olägenhet för närboende inte uppstår eller i vart fall blir så liten som möjligt.

Den tilltänkta farmen skulle ha omfattat 1 500 minkhonor för avel. Föder varje avelshona tre minkar per år innebär det 7500 minkar om året som skulle ha dödats för sin päls varje år.

Inget folkligt stöd för minkfarmning i Sverige

Över en miljon minkar föds upp och dödas på omkring 70 pälsdjursfarmer runt om i Sverige varje år. Detta trots att upprepade opinionsundersökningar visar att 8 av 10 svenskar är emot minkfarmning.

Här kan du läsa mer om minkfarmning och Djurens Rätts arbete för minkarna.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: