Djurens Rätt
22 June 2021

Domslut i Nederländerna kan förändra kycklinghanteringen

De allra flesta kycklingar och hönor hanteras idag i EU genom att människor lyfter flera av dem upp och ned med tag om deras ben, för att lastas ned i transportlådorna inför transport till slakt. En stressframkallande och riskabel hantering, som inte är laglig för något annat djurslag i Sverige. 

"Djur får inte agas, lyftas eller dras i huvud, horn, öron, ben, svans, hud, päls eller hanteras  på  annat  sätt  som  kan  orsaka  dem  smärta  eller  lidande  i  samband  med transporten. Höns får på ett skonsamt sätt lyftas i båda benen." (SJVFS 2019:7, 4 kap. 4 §) 

Vad som menas med "skonsamt sätt" är mycket otydligt och i princip ingen djurskyddskontroll sker inför transport av hönsfåglar i Sverige. En alternativ metod är att använda maskiner som "sopar" kycklingarna upp på rullband som leder till transportlådorna. En metod som kan vara bättre än den manuella hanteringen, men också har flertalet risker. Kycklingar som flaxar med vingarna för att försöka hålla sin balans riskerar att bryta vingarna. Något som upptäcktes hos 1800 kycklingar per dag efter transport till Guldfågelns slakteri år 2018. 

Det nya domslutet i Nederländerna innebär att EU-förordningen ska tolkas strikt som det står, utan undantag för några djurslag. "Det skall vara förbjudet att... lyfta eller dra djuren i huvud, öron, horn, ben, svans eller päls, eller hantera dem på ett sådant sätt att de orsakas onödig smärta eller lidande." (nr 1/2005, kap III 1.8)

Det är idag i princip omöjligt att lasta kycklingar och höns på ett skonsamt sätt eftersom det normalt befinner sig runt 30 000 individer per stall, som ska lastas på så kort tid som möjligt för att korta ned transporttiden. Läs mer om hur kycklingarna har det i Sverige här.

Jordbruksverket känner till domslutet

Djurens Rätt har meddelat Jordbruksverket om domslutet i Nederländerna, men har inte fått någon indikation på att de ska agera förrän EU meddelar samtliga medlemsstater att förändra lagstiftningen. En översyn av transportregelverket kommer ske i EU inom de närmsta åren. 

Varför Jordbruksverket, för lång tid sedan, valde att undanta kycklingar och andra hönsfåglar från skrivningen i EU-förordningen, har de ingen tydlig dokumentation om.

 

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: