Djurens Rätt
28 June 2019

Domstolsbeslut till djurens fördel i Tyskland

Tidigare har vi skrivit om att Tyskland varit framgångsrikt i forskning för att kunna könsbestämma ägg innan kläckning. Tuppkycklingar är en biprodukt i äggindustrin eftersom de inte kan lägga ägg och växer för långsamt för att slaktas för kött. Könsbestämning i ägg innan kläckning gör att tuppkycklingar inte längre ska behöva dödas.

Tyskland har tidigare försökt förbjuda dödandet av tuppkycklingar utan resultat, men det senaste domstolsbeslutet i frågan gör att ett förbud faktiskt kan vara inom nära räckhåll.

Domstolsbeslutet innebär att dödandet av tuppkycklingar av ekonomiska skäl inte ses som skäl nog för att det ska få ske. Dock krävs det att könsbestämningsmetoder finns, som gör att kläckandet av tuppkycklingar går att undvika ekonomiskt, innan beslutet träder i kraft. Tyskland är det första landet som faktiskt har sådana könsbestämningsmetoder vilket gör att det ändå troligen snart blir ett förbud. Målet är att det ska ske år 2020 och om det inte sker då finns det lagstiftningsutrymme att anmäla fördröjningen.

Inte bara tuppkycklingarna

Det nya domstolsbeslutet gör Tysklands djurskyddslag starkare och det finns många anledningar att tro att även andra skador som åsamkas djur rutinmässigt kan bli förbjudna i framtiden. Ett exempel är dödandet av griskultingar när för många föds som nu bör tolkas som olagligt och ska kunna leda till fängelse.

Ekonomiska skäl ska inte längre anses vara tillräckligt bra skäl för att kunna döda eller skada djur i Tyskland. Något som i förlängningen skulle kunna leda till att animalieproduktion över huvud taget inte ses som ett tillräckligt bra skäl.  

Läs mer om beslutet här.

Sverige ligger efter

I Sverige får djur inte åsamkas onödigt lidande enligt djurskyddslagen. Trots det finns det ännu inga bestämmelser kring exempelvis dödandet av tuppkycklingar eftersom det inte finns domstolsbeslut som förklarar vad som exakt menas med onödigt. Djurens Rätt önskar att Sverige ska ta inspiration från Tysklands djurskyddsarbete för att främja vårt djurskydd. Arbete pågår, men det går alldeles för långsamt.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: