Djurens Rätt
19 February 2013

Dörrarna öppnas till Italiens minkfarmer

Under mer än 18 månaders tid har de italienska organisationerna Nemesis Animal och essereAnimali dokumenterat verkligheten för minkar som hålls för sin päls i Italien. För många italienare är pälsbranschen en okänd industri, men varje år dödar den 170 000 djur för sin päls.

I sin dokumentation har organisationerna kunnat visa minkarnas födelse, liv, lidande och död. Dokumentationen visar döda minkar, vanvårdade minkar och minkar som uppvisar ett stereotypt beteende. Vid en farm användes att gammalt kylskåp och avgasröret från en traktor för att döda minkarna. Rivmärken på insidan av andra lådor där minkarnas dödas visar på deras desperata dödskamp.

Dokumentationen av Nemesis Animal och essereAnimali är första steget i en kampanj för att öka medvetenenheten om pälsfarmning i Italien, och har som syfta att avskaffa uppfödningen av djur för sin päls.

2008 togs ett beslut om att minkar i Italien skulle ges större utrymmen och  tillgång till vatten - vilket då ansågs omöjliggöra minkfarmning i landet. Men efter påtryckningar ändrades reglerna, vilket "räddade" de existerande minkfarmerna. Det finns ett förslag i Italiens parlament om ett totalförbud mot pälsfarmning, men mycket arbete återstår.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: