Djurens Rätt
18 January 2022

Dramatisk minskning av hönor i bur

På bara ett år har andelen hönor i burar minskat från 6 % till 3,5 %, vilket innebär en minskning på ungefär 230 000 individer. Totalt finns ungefär 8,7 miljoner hönor i olika typer av äggfabriker i Sverige. Minskningen av antalet hönor i bur beror på att flera stora företag och producenter fasar ut buräggen, efter dialog med Djurens Rätt, och på grund av minskad efterfrågan från konsumenter. Burhållning är för första gången den minst vanliga produktionsformen för äggindustrin. Tidigare har frigående utomhus varit ovanligare än burar. 

Enligt Djurens Rätt så gömmer sig många av de burägg som finns kvar på marknaden som ingredienser i andra produkter som såser, bakverk med mera. Och även om många konsumenter och företag redan väljer bort buräggen så vill Djurens Rätts se en lagändring som förbjuder hållning av hönor i bur.

– Det är anmärkningsvärt att det verkar saknas politisk vilja att lagstifta bort burarna när utvecklingen både hos konsumenterna och bland företagen talar ett så tydligt språk. Ett burförbud är inte längre något kontroversiellt utan något som till och med är på gång inom hela EU, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Flera länder har gått före Sverige

Internationellt sett är viljan till lagstiftning större. I Luxemburg, Tjeckien, Tyskland, Schweiz och Österrike har burhållning av hönor förbjudits. I EU kommer det troligtvis bli ett burförbud inom de närmsta åren med tanke på det framgångsrika medborgarinitiativet End the Cage Age. Djurens Rätt menar att Sverige borde gå före för att inte tvingas till ett burförbud när EU beslutar om det.

– Ett burförbud har ett starkt stöd hos befolkningen och det finns väldigt få intressen som skulle hamna i kläm. Annan äggproduktion finns i landet och det blir allt lättare att också välja bort äggen från tallriken. Om inte politikerna tar tag i det, uppmanar jag Jordbruksverket att se över föreskrifterna för att ge hönorna rätt till att röra sig obehindrat, avslutar Camilla Bergvall.

Djurens Rätt har arbetat under en lång tid för att få slut på hönor i bur både i Sverige och internationellt. Under 2021 kunde organisationen meddela att alla livsmedelskedjor slutar med försäljning av burägg efter dialog med Djurens Rätt. Samma år gick även Sveriges största äggpackeri Kronägg fick ut med en buräggsfri policy.

 

Läs mer om hönorna i äggfabrikerna i Sverige.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: