Djurens Rätt
13 August 2012

ECEAE:s arbete räddar 7000 djur undan kemikalietestning

EU:s kemikalielagstiftning REACH gör att miljontals djur riskerar att utsättas för plågsamma djurförsök för att företagen ska testa olika kemikaliers giftighet. Djurens Rätt arbetar inom ramen för vårt europeiska samarbete European Coalition to End Animal Experiments för att minimera djurförsöken. Arbetet går till så att alla inkomna ansökningar granskas av två experter, som sedan förser den ansvariga myndigheten med bevis för de fall där det går att visa att försöken strider mot reglerna. Det kan röra sig om att kemikalien redan har undersökts av ett annat företag, eller att den är så frätande att man redan vet att den är farlig för människor.

Substanserna var den här gången dels en kosmetikaingrediens, dels industrikemikalier för att tillverka gummi respektive plåster. Djurförsöken ansökningarna gällde var studier för att undersöka giftighet för foster.

Stöd Djurens Rätts och ECEAE:s fortsatta arbete med att granska och överklaga föreslagna djurförsök för kemikalietestning.

Dela: