Djurens Rätt
27 April 2021

Efter 13 år - ICA slopar buräggen

ICA, som innehar över 50 % av den svenska marknaden och därmed är landets överlägset största livsmedelskedja tog år 2018 bort buräggen från sitt centrallager. Men det var fortsatt tillåtet för de enskilda 1 270 ICA-handlarna att köpa in sådana ägg från andra leverantörer. Det här ledde fram till att Djurens Rätt den 10 mars förra året inledde en intensiv informationssatsning rörande ICA:s avsaknad av buräggsfri policy. Engagemanget var mycket stort från konsumenter vilket resulterade i ett löfte från ICA att se över ett förbud till våren 2021. 

Djurens Rätt har följt upp ICAs löfte under året som gått och kan nu meddela att ICA äntligen har en policy där alla ICA-handlare avråds från att köpa in burägg. 

En avrådan är inte detsamma som en tydlig företagspolicy. Vi är inte helt tillfreds med den skrivning som ICA presenterat. Men tack vare att andra företag sagt nej till burägg och konsumenters ovilja att köpa dessa är vår bedömning att det kommer bli svårt för ICA-handlare att köpa in burägg. På så vis är vi nöjda med utfallet.
- Nathalie Söderström, ansvarig för företagsrelationer hos Djurens Rätt

Förklaringen som livsmedelsjätten ger är att varje ICA-handlare är självständig att fatta beslut om sitt eget sortiment. 

– Hållbarhetsarbete ska inte undermineras, det finns alltid sätt för företag att se över sitt arbetssätt så att samma hållbarhetsparameter kan uppnås för alla delar av företaget säger Nathalie Söderström. 

När påverkansarbetet för att få ICA att ta mer ansvar för hönorna startade 2008, såg buräggsläget annorlunda ut. Djurens Rätts kampanjchef var då Benny Andersson som idag är organisationens verksamhetschef. Han minns hur resonemanget gick, för 13 år sedan.

– Vi tyckte att ICA skulle gå först då de var störst. Beräkningarna vi gjorde inför kampanjen visade att ICA hade ansvar för att mer än 200 000 hönor satt hela sina liv i trånga gallerburar. I en tid där sociala medier inte var en del av allas vardag var det svårare att nå ut digitalt på samma sätt som idag, men ändå fick ICA ta emot mer än 10 000 mail med vädjan om att släppa hönorna ur burarna. Jag vet att jag tänkte att det här måste ICA lyssna på, säger Benny Andersson, verksamhetschef för Djurens Rätt.

Dessvärre blev det inte ICA som blev först med att skippa buräggen, faktum är att alla andra konkurrerande kedjor hann före. Många enskilda ICA-handlare var mycket tidiga med att själva bestämma sig för att sluta sälja burägg. Dessa ICA-handlare har, trots avsaknad av gemensam policy, bidragit till den totala minskningen av antalet hönor i burar i Sverige. Något som dock inte minskat under tiden är stödet för det arbete som Djurens Rätt bedrivit.

Under de här här 13 åren har Djurens Rätt aldrig tvekat om vi kommer nå en framgång för hönorna. Engagemanget bland medlemmar och allmänhet har varit starkt hela vägen. Djurens Rätt har stått på djurens sida sedan 1882. Vi ger aldrig upp.
- Benny Andersson, verksamhetschef för Djurens Rätt

Francesca Vilches

Francesca Vilches

Ansvarig för växtbaserad utveckling
Dela: