Djurens Rätt
01 December 2022

Efter Djurens Rätts anmälan: Djurfabrik ställs inför rätta

I samband med en granskning av djurskyddskontroller på Sveriges djurfabriker, som Djurens Rätt genomförde i början av 2022, upptäcktes svåra missförhållanden på en djurfabrik i Grums. Djurfabriken hade enligt den anmälan som Djurens Rätt överlämnat till polisen bland annat hållit djur i strid med ett utfärdat djurförbud, inte gett djuren tillräckligt med mat och vatten, låtit djuren gå sjuka utan veterinärvård och låtit djuren leva i avföring.

Nu har åklagaren väckt åtal mot ägaren av djurfabriken om bland annat djurplågeri. Eftersom ägaren bedrivit verksamhet med djur trots att han omfattats av djurförbud finns även brott mot djurskyddslagen med bland åtalspunkterna. I slutet av mars 2023 kommer en tre dagar lång huvudförhandling att hållas i Värmlands tingsrätt.

Det är anmärkningsvärt att en djurfabrik kan fortsätta utsätta djur för lidande trots beslut om djurförbud. Att djurfabriken nu ställs inför rätta och rättsväsendet visar att brott mot djur är värda att ta på allvar är ett steg i rätt riktning. Samtidigt måste vi ifrågasätta om vår lagstiftning och myndigheternas resurser verkligen är tillräckliga när något sådant här kan hända rakt under näsan på myndigheterna, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

När åtalet väcktes lyftes också förundersökningssekretessen i ärendet. Djurens Rätt har nu tagit del av förundersökningsprotokollet som visar att vår polisanmälan bara skrapade på ytan. Redan i början av 2019 hade polisen tagit emot en anonym anmälan efter att ett företag som bränner kasserade djurkroppar upptäckt att djurfabriken hade skickat 36 döda kor i containrar som var avsedda för döda värphöns.

Kornas öron där id-numren tidigare funnits var avklippta och korna var enligt anmälan magra och smutsiga. Den obduktion som gjordes på en av korna efter uppmaning av åklagaren visade att kons kroppsvikt var ungefär en tredjedel av vad den borde ha varit med hänsyn till åldern samt att det inte rådde någon tvekan om att djuret självdött på grund av undernäring.

Av förundersökningsprotokollet framgår det att länsstyrelsen känt till problemen i den aktuella djurfabriken sedan åtminstone år 2010. Myndigheterna har utfört en stor mängd kontroller och utfärdat flera förelägganden, omhändertagit djur och fattat beslut om djurförbud. Djurfabriken har trots det kunnat fortsätta sin verksamhet. De allvarliga missförhållanden som Djurens Rätt anmälde tidigare i år omfattade misstänkta brott som alla har skett efter att åtgärder från myndigheterna vidtagits.

Det är ofattbart att detta tillåts ske, när är det egentligen nog? Brott mot djur måste tas på större allvar, av såväl politiker, myndigheter som rättsväsende. Det är inte rimligt att en djurfabrik får fortsätta plåga djur på det här sättet under pågående förundersökning om djurplågeri, avslutar Camilla Bergvall.

Djurens Rätt anser att myndigheter måste ingripa mot och i förlängningen stänga ned verksamheter där djurhållningen inte uppfyller de krav som lagstiftningen ställer på hur djur får behandlas.

Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: