Djurens Rätt
17 December 2021

Efter Djurens Rätts anmälan: Jordbruksverket lyssnar på kritiken och ändrar sina föreskrifter

– Djurens Rätt har arbetat mot plågsamma djurförsök sedan vi bildades 1882 och vi vet att engagemanget är stort bland allmänheten. Det minsta vi kan begära att de lagar och direktiv  som finns följs och därför gläds jag idag åt att Jordbruksverket lyssnat på vår kritik, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Djurens Rätt har tidigare rapporterat om att Sverige brister i sina skyldigheter om kontroll av försöksdjursanvändare. Enligt försöksdjursdirektivet ska minst en tredjedel av alla som utnyttjar försöksdjur kontrolleras varje år. Sverige har knappt klarat hälften av det. Djurens Rätts undersökning visar att det kan bero på flera saker. Några av de viktigaste är att länsstyrelserna får för lite resurser, att länsstyrelserna inte följer reglerna om kontrollplaner och att Jordbruksverket i sina föreskrifter har gett alla länsstyrelser samma ansvar för kontrollerna, trots att majoriteten av försöksdjursverksamheter är koncentrerade till några få län.

Problemet med Jordbruksverkets föreskrifter ser nu alltså ut att åtgärdas genom det förslag om nya föreskrifter för djurskyddskontroll som Jordbruksverket skickat ut på remiss den 17 november 2021. I förslaget anger Jordbruksverket bland annat att riskklassificeringen av kontrollobjekt på försöksdjursområdet ska göras på nationell nivå istället för av varje länsstyrelse för sig. De lägger också till ett förtydligande om vad ett kontrollobjekt på försöksdjursområdet är eftersom det skiljer sig från andra områden och länsstyrelserna har haft svårt att tolka bestämmelserna om det.

Att Jordbruksverket nu vill ändra sina föreskrifter är ett stort framsteg för alla de djur som utsätts för djurförsök i Sverige. Så länge det sker djurförsök ska de såklart kontrolleras noggrant och regelbundet.
– Camilla Bergvall

Det nya förslaget innebär att inga försöksdjursverksamheter kommer hamna mellan stolarna i djurskyddskontrollen, att det faktiskt är högriskanvändarna som blir kontrollerade och att det förtydligas att länsstyrelserna ska kontrollera alla med tillstånd för försöksdjursverksamhet, inte bara anläggningarna.

Däremot föreslår Jordbruksverket inga nya regler som ska se till att länsstyrelserna verkligen planerar sin verksamhet, något som fungerar dåligt idag. Djurens Rätt har i sitt remissvar som skickades till Jordbruksverket den 17 december påpekat detta och lämnat förslag på en lösning.

Dela: