Djurens Rätt
19 January 2019

Efter nya misstag - nu stoppas slakten på Håkantorp Slakteri

Det är tidningen FoodMonitor som rapporterar om hur Livsmedelsverkets personal på Håkantorp Slakteri i Vara den 8 januari upptäckte att flera fåglar inte hade fått halsen avskuren för avblodning under slakten, att allvarlig misstag som. I rapporten till Livsmedelsverket beskrivs ett skräckscenario där personalen  ”sprang fram och tillbaka för att försöka hinna med att avbloda de djur som inte maskinen tagit”.

Vidare går att läsa att en ur personalen "lyfte av tre fåglar som lades i en hög i väntan på att hon skulle avbloda dem, samtidigt som hon höll en tupp och flera icke-avblodade höns i famnen för att avbloda dem.

På grund av det inträffade har Livsmedelsverket besluta tas tillfälligt stoppa all slakt på Håkantorp Slakteri tills att "problemet avhjälpts och djurskyddet kan säkerställas" som det står i beslutet.

Det här är långt ifrån de första bristerna vi har kunnat konstatera på Håkantorp slakteri - slakten stoppades tillfälligt redan år 2017. Tyvärr kommer det med all säkerhet inte heller vara de sista och att tillfälligt stoppa slakten är fullkomligt tandlöst, och visar tydligt att det inte är djuren som sätts i första rummet. Håkantorp är en ökänd verksamhet som borde ha stängts igen för länge sedan.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: