Djurens Rätt
17 June 2019

Ekodukter räddar djurliv

På E6:an mellan Mölndal och Kungsbacka byggdes en ekodukt som blev klar under sommaren 2018, vilken vi tidigare skrivit om. Trafikverket uppskattar nu att ekodukten har börjat gynna rådjur, älgar, dovhjortar och vildsvin, men även mindre arter så som räv, hare, grävling och hasselmus samt kräldjur och fladdermöss.

Viltkameror som har satts upp vid ekodukten tyder på att flertalet individer redan använder övergången flitigt. Även ljud som spelats in på plats har tolkats som att nio olika fladdermusarter har varit där. Fladdermöss störs normalt av vinddrag och gynnas därmed av broar där vinddraget är mindre. 

Ytterligare studier hur djurlivet gynnas och om antalet viltolyckor minskat över tid kommer göras av Trafikverket.

Sverige har hittills legat efter i att bygga miljöer som gynnar djurlivet. Djurens Rätt hoppas på att den här ekodukten är första steget i att fler djurvänliga passager byggs. Både för att rädda liv och för att öka de vilda djurens rörlighet i en miljö som vi människor byggt enbart för oss. 

Du kan se ett filmklipp av bron här

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: