Djurens Rätt
28 August 2014

"En hel bransch som bryter mot djurskyddslagen"

Det är Skånskan som rapporterar om att länsstyrelsen i Skåne har förelagt Limhamns Fiskrökeri att sluta hålla humrar med gummiband runt klorna. Det görs när humrarna hålls tillsammans för att de inte ska skada varandra. Istället ska humrar hållas en och en i akvarier, med inredning där de kan gömma sig.

Företaget överklagade till förvaltningsrätten men de delade länsstyrelsens bedömning. Limhans fiskrökeri framhåller att om de bryter mot djurskyddslagen så är de inte ensamma - hela branschen gör likadant. Det skulle också innebära stora ekonomiska förluster att hålla humrarna i enlighet med djurskyddslagstiftningen. Förvaltningsrätten tycker dock inte att det är ett skäl att ändra bedömningen.

Humrarna hålls idag med band runt klorna i upp till flera månader i väntan på försäljning.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: