Djurens Rätt
06 March 2019

En stor majoritet av EU-medborgarna önskar bättre djurskydd för kycklingar

90 % av de 6,5 miljarder kycklingarna som föds upp för köttproduktion i EU, är av hybrider som har avlats för att växa så snabbt som möjligt. I Sverige ligger andelen på hela 98 %.

Kycklingarna växer så snabbt att de, under sitt liv på bara fem veckor, utvecklar stor risk att få hjärtsjukdomar, andningssvårigheter samt kroniska och smärtsamma benproblem. I den industriella miljön där de hålls extremt trångt, och där naturligt dagsljus och frisk luft saknas, används ofta stora mängder antibiotika för att de ska hålla sig friska. Även i Sverige används antibiotikan koccidiostatika rutinmässigt.

De flesta EU-medborgare ser aldrig en levande kyckling eftersom industrin håller dörrarna till verksamheten stängda. I en färsk enkät genomförd av ComRes på uppdrag av Eurogroup for Animals frågade man mer än 7000 personer i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien och Polen (de länder som föder upp flest kycklingar för köttproduktion) samt Belgien om vad de vet om kycklingarnas välfärd, vad de tycker är viktigt och vad de föredrar att konsumera.

Resultaten, som offentliggjordes på Europaparlamentets debatt ”Improving the Welfare of Broiler Chickens” idag, visade att 89 % av de svarande anser att djurskyddet för kycklingar borde höjas.

  • 84 % känner till att kycklingar kan känna smärta.
  • 82 % anser att det är viktigt för kycklingar att kunna ha bra liv utan lidande.
  • 87 % tycker att det är viktigt att kycklingar får leva i en miljö där de kan bete sig naturligt.
  • 85 % tycker det är viktigt att kycklingar får tillgång till utevistelse.
  • 86 % tycker det är viktigt att kycklingar slaktas ”humant”.
  • 89 % tycker att kycklingar ska leva i en ren miljö med frisk luft.
  • 90 % tycker att det är viktigt att kycklingar är välmående och fria från sjukdom.

EU-lagstiftning inte tillräcklig

Europaparlamentet håller med. I oktober antogs en resolution som uppmanar kommissionen att öka välfärden för kycklingar i livsmedelsindustrin. Både för djurens skull och för att minska användningen av antibiotika, som i allt större takt också hotar människors hälsa genom antibiotikaresistens.

Fortfarande finns det stora skillnader mellan medborgarnas och parlamentarikernas syn på hur kycklingar borde ha det och hur de egentligen har det. Broiler-direktivet för skydd av kycklingar inom EU har stora brister. Exempelvis finns inga bestämmelser hur föräldradjuren, kycklingarna i livsmedelsindustrins föräldrar, ska skötas. Där och på kläckerier, som också är undantagna, finns det stora risker för lidande som inte kontrolleras.

Det finns också en hel del undantag i direktivet som gör att det går att ha mycket högre beläggningsgrad än vad som egentligen är tillåtet. Det har lett till att hela 66 % av alla kycklingar i EU hålls trängre än vad som är rekommenderat. Även aveln för snabb tillväxt, bristen på berikning, brist på naturligt dagsljus och bristen på utevistelse är sådant som inte är reglerat för förbättring i direktivet. Trots att exempelvis 85 % av samhällsmedborgarna tycker att utevistelse är viktigt för kycklingar.

– Resultatet av enkäten visar på det överväldigade stödet från medborgarna för att skydda kycklingarnas välfärd. Den stora skillnaden mellan vad medborgarna tycker och verkligheten borde vara ett stort uppvaknande för industrin och lagstiftarna för att förbättra standarden och investera i transparensen och konsumentinformation, säger Reineke Hameleers, ordförande för Eurogroup for Animals.

– 87 % av enkätens svarande vill att kommissionen ska höja standarden och inkludera sådant som förbättrar välfärden. I alldeles för många år har kycklingarna väntat på skydd. En stor majoritet av Europaparlamentet uppmanade nyligen kommissionen att drastiskt förbättra hälsan och välfärden för kycklingarna genom att ge tillgång till naturligt ljus, frisk luft, större utrymmen och att mer långsamväxande hybrider används. Kommissionen måste agera på det nu!, säger Anja Hazekamp MEP, som anordnade debatten om kycklingar den 6 mars med hjälp av parlamentariska Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals och med stöd av Eurogroup for Animals. 

European Chicken Commitment

Ett sätt att uppnå förbättring är att använda marknadsdriven förändring. Efter framgångar utan motstycke i USA har en växande rörelse av djurskyddsförespråkare också påverkat Europeiska livsmedelsföretag att uppfylla kraven i European Chicken Commitment. Där fastställs vilka kriterier som anses vara den nya miniminivån för att förbättra kycklingarnas välfärd. I framtiden bör även medborgarnas åsikter omvandlas till en uppdatering av broiler-direktivet och av slakt-lagstiftningen samt en introducering av obligatoriska märkningar om hur djuren har fötts upp.

I Sverige jobbar Djurens rätt md att få företag att anta European Chicken Comittment. Flera stora företag inom livsmedelsindustrin har redan åtagit sig att höja sina standarder för inköp av kycklingkött, bland annat Unilever, Nestlé, IKEA, Pret A Manger och Danone.

Skriv på för att påverka Svensk Fågel och deras ansvar för kycklingarna här.

 

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: