Djurens Rätt
24 November 2013

Erlandsson om tidsplanen för ändring av djurskyddslagen

I en skriftlig fråga den 15 oktober frågade riksdagsledamoten Jens Holm (V) landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) om när propositionen om en ändring i djurskyddslagen ska läggas fram till riksdagen. Propositionen skulle ha lagts fram i slutet av september, vilket även det hade varit en kraftig försening jämfört med de första utfästelserna.

I sitt svar skriver landsbygdsminister Eskil Erlandsson att han beklagar förseningen, men att det är regeringens avsikt att lämna en proposition under hösten 2013.

Utredningen om en ny djurskyddslag presenterade sitt slutbetänkande (SOU 2011:75) för nästan två år sedan.

I nr. 3/2013 av Tidningen Djurens Rätt tittade vi närmare på vad händer med djurskyddslagen, både avseende förseningen av förslaget, liksom på varför flera av förslagen i utredningen inte ser ut att ingå i den proposition som, förr eller senare, kommer att presenteras för riksdagen. Läs granskningen här: www.e-magin.se/paper/k1q0946x/popup/18

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: