Djurens Rätt
16 June 2018

Estland inför “positiv lista" för djur på cirkus

En hel del länder i Europa förbjuder alla eller vilda djur på cirkus, det senaste i raden är Luxemburg. För de länder som inte har sådan lagstiftning är det näst bästa alternativet en s.k. "positiv lista”, en modell som kommer från Nederländerna och innebär en förteckning med djurarter om anses lämpliga att förevisa på cirkus.

En sådan lagstiftning utesluter alla de djur som inte finns med på listan att få visas på cirkus. Alternativet är en negativ lista, som är fallet i Sverige. Då är det istället vilka djur som inte får visas på cirkus som regleras i lagtexten, och innebär att alla djurarter som inte finns med på listan får visas på cirkusar.

Estlands jordbruksminister Tarmo Tamm presenterade nyligen en sådan positiv lista som listar vilka djur som får visas på föreställningar, i offentliga evenemang, och som får hållas som familjedjur - hela listan går att se här.

Så länge Sverige inte inför ett förbud mot djur på cirkus anser Djurens Rätt att en positiv lista vore ett steg framåt, och att den automatiskt då skulle utesluta alla de djur som far mest illa i en sådan miljö.

Djurens Rätts förslag är konkret att Sverige inför konceptet positiv lista i djurskyddslagen och Jordbruksverket får i uppdrag att specificera vilka domesticerade arter som är lämpliga att hålla på cirkus respektive som familjedjur.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: