Djurens Rätt
21 February 2013

Etiska nämnder låter försöksdjur plågas till döds

"Tidigare skulle forskare undvika att försöksdjur plågades till döds – men från och med 1 januari är det enligt ett nytt EU-direktiv uttryckligen tillåtet. I Sverige avgör de djurförsöksetiska nämnderna vilka djurförsök som får utföras. Det låter bra i teorin – men i praktiken godkänner nämnderna 99 procent av alla ansökningar som kommer in".

Detta skriver Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom på SVT Debatt nu idag.

Läs hela debattartikeln här: http://debatt.svt.se/2013/02/21/etiska-namnder-later-forsoksdjur-plagas-till-dods/

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: