Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/klimat/klimat_3
15 March 2023

Ett år efter FN:s historiska resolution om djurskydd

Ett år efter att FN:s miljöförsamling (UNEA) antog den första resolutionen som handlar om djurvälfärd har World Federation for Animals (WFA), som Djurens Rätt har varit med och grundat, publicerat en rapport.

I resolutionen för djurskydd, miljö och hållbar utveckling erkänns att djurskydd kan bidra till att hantera miljöproblem, främja folkhälsa och uppnå målen för hållbar utveckling. FN:s miljöprogram (UNEP) förväntas undersöka dessa kopplingar i en rapport som senare ska presenteras för FNs miljöförsamling.

Den nyligen publicerade rapporten från WFA, "Unveiling the Nexus: The Interdependence of Animal Welfare, Environment & Sustainable Development" har skrivits för att hjälpa beslutsfattare, att få en överblick av vetenskapliga bevis i frågan och för att stimulera en diskussion. Rapporten belyser hur bättre djurskydd kan bidra till att hantera de globala kriserna och påskynda en hållbar utveckling. 

Det är en otroligt intressant rapport som visar att djurskydd är en självklar del av en hållbar utveckling globalt. Detta bland annat genom att vända förlusten av biologisk mångfald, mildra klimatförändringarna och säkra folkhälsan. Jag hoppas nu att alla makthavare tar med sig detta perspektiv i kommande beslut, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Bakgrund

FN:s miljöförsamling (UNEA) samlar företrädare för FN:s 194 medlemsstater, företag, det civila samhället och andra intressenter för att komma överens om strategier för att ta itu med de mest angelägna miljöproblem i världen. Dess femte session (UNEA-5) ägde rum i Nairobi mellan den 28 februari och 2 mars 2022. Den sjätte sessionen kommer att hållas den 26 februari och 1 mars 2024 vid FN:s miljöprograms högkvarter i Nairobi.

Till ett framtida möte med FN:s miljöförsamling kommer det att publiceras en rapport som undersöker hur djurskydd kan bidra till att hantera miljöproblem, främja hälsa och uppnå målen för hållbar utveckling samt ta hänsyn till alla djurs välbefinnande.

Läs även: FN:s medlemsstater antar historisk resolution om kopplingen mellan djurvälfärd och andra hållbarhetsfrågor

Sebastian Wiklund

Sebastian Wiklund

Samhällspolitisk chef
Dela: