Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Kycklingar/Kycklingar_hemsk_23
19 March 2024

EU-beslut ska minska djurfabrikers miljöpåverkan

Europaparlamentet har nyligen röstat igenom en uppdatering av industriutsläppsdirektivet som påverkar     djurfabriker. Med en stor majoritet bakom beslutet kommer nu fler djurfabriker med grisar och fjäderfä att klassas som riskabla för miljön. Djurens Rätt hade dock velat se att fabriker med nötdjur också skulle inkluderas, eftersom dessa djurfabriker har mycket stora utsläpp. En sådan inkludering kan ske efter år 2026, när lagstiftningen ska revideras igen.

Djurfabriker bidrar till stora utsläpp av metangas och förorenar också vatten, luft och jord genom ammoniak och utsläpp av lustgas. EU-kommissionen lade fram ett ambitiöst förslag under 2023, som i somras vattnades ur rejält av parlamentets omröstning. Till slut blev det en kompromiss och industriutsläppsdirektivet kan träda i kraft inom kort. Ministerrådet måste också ställa sig bakom förslaget innan lagen skrivs in, men därefter får medlemsstaterna 22 månader på sig att uppfylla de nya kraven. 

Förut omfattades enbart de allra största djurfabrikerna, men nu kommer fler djurfabriker att täckas av lagstiftningen eftersom gränsen för vad som är industriell djurhållning sänks.  Resultatet i omröstningen blev en kompromiss, eftersom det fanns krafter som inte ville uppdatera lagstiftningen över huvud taget.     

− Det är välkommet att ambitionen för en hållbarare värld lever vidare. Det är viktigt att djurfabrikerna som bidrar till stora utsläpp regleras hårdare, och vi förväntar oss att även anläggningar med nötdjur inkluderas framåt, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Målet med lagstiftningen är att skydda medborgare från farliga utsläpp från industriell verksamhet, som djurfabriker. Uppdateringen blir därmed både något som kan minska utsläppen, och storskaligheten i djurfabriker. 
Debatten runt direktivet har belyst hur EU har fått allt fler djurfabriker under de senaste åren, vilket har haft fruktansvärda effekter på djurvälfärd och miljö.

Mer om lagstiftningen

Det färdiga direktivet kommer att ställa krav på alla djurfabriker som har mer än 350 djurenheter grisar och 280 djurenheter fjäderfä. Första förslaget från EU-kommissionen låg på enbart 150 djurenheter, samt en inkludering av nötdjur. Idag ligger nivån på hela 750 djurenheter. Se mer i tabellen om hur många djur det innebär.

Tabell över djurenheter.

Stöd oss

Stötta vårt politiska påverkansarbete!

Hjälp oss i arbetet för att återspegla djurens rättigheter i lagstiftningen och stärka kraven på djurfabriker.

Bli månadsgivare
Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: