Djurens Rätt
18 March 2021

EU-domstol sätter stopp för kritiserade limfällor för fåglar

Redan under fjolårets tog EU-steg för att definitivt stoppa den kritiserade jaktformen, och under onsdagen denna vecka slog så Europeiska unionens domstol i Luxemburg fast att jaktmetoden - och de undantag som har gjort att den förekommit i delar av Frankrike - ska stoppas helt.

Den franska regeringen har fram till nu utfärdat undantag mot förbudet med hänvisning till att jakten är en lokal tradition som utförs under kontrollerade och begränsade former.

Under jakten placeras fåglar i burar och används som lockbete för andra fåglar som fastnar i limmet och dödas.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: