Djurens Rätt
17 January 2013

EU-domstolen: Rätt att förbjuda handel med sälprodukter

En sammanslutning av kanadensiska innuiter och sälhandlare har vänt sig till EU-domstolen och med en överklagan av förbudet mot handeln med sälprodukter, och en begäran att få fortsätta kommersiell handel med sälprodukter. Domstolen har idag avslagit överklagan. Domen har stor principiell betydelse.

Djurens Rätt har tidigare skrivit om ett överklagande från Kanada och Norge till världshandelsorganisationen WTO gällande förbudet mot handel med sälprodukter i EU. Nu står det klart att WTO kommer att behandla ärendet under en hearing i Genève 18-20 februari. Mer information om detta finns här

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: