Djurens Rätt
18 March 2016

EU-domstolen rekommenderas att täppa till kryphål för djurförsök av kosmetika

Företag har försökt att använda djurförsök genom annan lagstiftning, såsom kemikalielagstiftningen REACH, för att saluföra kosmetika i EU, vilket undergräver avsikten med testförbudet för kosmetiska. Branschorganisationen European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) har försökt att begränsa förbudet till att endast gälla fall där djurförsök utförs specifikt med kosmetikaförordningen i åtanke. Generaladvokat Bobek rekommenderar idag att EU-domstolen avvisar denna tolkning och förespråkar att ingen ingrediens ska användas i kosmetika om företaget förlitar sig på djurförsök för att bevisa dess säkerhet.

– Djurens Rätt välkomnar detta viktiga uttalande. Vi är mycket glada över att generaladvokaten har föreslagit att företag inte ska kunna kringgå djurtestförbudet för kosmetika genom att testa på djur i enlighet med annan lagstiftning. Det är ett uppenbart kryphål för att sedan använda dessa data för att få tillgång till EU:s kosmetikamarknad. Vi uppmanar EU-domstolen att följa denna rekommendation, säger Cecilia Mille, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: