Djurens Rätt
27 November 2017

EU-domstolen slår fast Nederländernas förbud mot minkfarmning

EU-domstolen har slagit fast att det förbud mot minkfarmning som tagits i Nederländerna gäller! Förbudet träder i kraft år 2024 och i EU-domstolen meddelar i domslutet att förbudet ska träda i kraft utan att minkindustrin ska kompenseras ekonomiskt. Domstolen menar att branschen har haft tillräcklig tid för att förbereda sig för förbudet.

En representant för Nederländernas minkbransch kallar beslutet för ”mycket nedslående” och sa vidare: ”Först måste vi uppfylla miljökraven. Sedan välfärdskrav. Nu är det etiken som frågan handlar om, och du kan inte anpassa ditt företag till det”.

Djurens Rätt har flera gånger skrivit om förbudet mot all pälsdjursfarmning i Nederländerna, ett beslut som togs första gången år 2012. När beslutet togs var landets tredje största producent av minkpäls, och idag finns omkring 150 minkfarmer i landet, mer än dubbelt så stor som minkindustrin i Sverige är. Sedan dess har beslutet gått igenom flera rättsliga processer i Nederländerna, där frågan om vilken kompensation som minkfarmens skulle få har varit en av de stora frågorna. I december 2016 beslutade Nederländernas högsta domstol att förbudet ska gälla, men pälsbranschen i Nederländerna överklagade beslutet vidare till EU-domstolen.

Nederländerna har redan sedan tidigare förbjudit uppfödningen av rävar och chinchillor.

Källa

Nertsenhouderij bloedt met lege handen dood,  Nieuwe Oogst, 17 november 2017

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: