Djurens Rätt
27 October 2020

EU fortsätter finansiera djurfabriker - omfattade kritik mot EU:s nya jordbrukspolitik

Organisationen Compassion in World Farming menar att EU i samband med omröstningen om en ny jordbrukspolitik missade chansen att påverka djurhållningen i EU åt en djurvänligare riktning. De konstaterar att EU nu kommer fortsätta använda miljontals euro för att finansiera storskalig högintensiv djurhållning.

Enligt Compassion in World Farming rör sig konsumenter och medborgare i en riktning, mot burar och mer småskaligt, medan EU med sina bidra fortsätter hålla en föråldrad djurhållning vid liv.

Eurogroup for Animals, där Djurens Rätt är en av medlemsorganisationerna, kritiserar hur omröstningen om jordbrukspolitiken gick till. De menar att den saknade transparens och viktiga demokratiska inslag och kallar den för ett svek mot djuren.

- Ledamöterna i Europaparlamentet hade en chans att på riktigt göra skillnad för miljarder djur, för miljön och för kommande generationer. Majoriteten av dem valde att inte ta den, säger Benny Andersson, verksamhetschef för Djurens Rätt.

Eurogrop for Animals, liksom Djurens Rätt, uppmanade EU-parlamentarikerna att rösta nej till förslaget till ny jordbrukspolitik och att göra om processen från början. Men så blev inte fallet.

Eurogroup for Animals pekar på att omröstningen om jordbrukspolitiken går stick i stäv med andra antagna ambitioner, som EU:s”Farm to Fork”-strategi och kommissionens program "Green Deal". De applåderar att djurvälfärd togs in i EU:s Eco-Schemes - bidrag till en djurhållning som syftar till att öka viljan på satsningar för djuren som går längre än vad lagen kräver. De är dock kritiska till att förslaget om att enskilda medlemsländer skulle kunna ställa striktare krav röstades ner.

- Omröstningen visar tydligt obalansen mellan vad EU-medborgarna vill, vad djuren och klimatet behöver och det oproportionerliga inflytande som djurfabrikernas lobbyister har. De är de stora vinnarna här, säger Benny Andersson, verksamhetschef för Djurens Rätt.

EU-parlamentet själva kommunicerade efter omröstningen att den nya jordbrukspolitiken innehåller mer stöd till jordbruk som bidrar till bättre klimat och miljö, och högre böter vid upprepade brott mot regler, som regler gällande djurskydd.

Förslaget kring jordbrukspolitiken går nu vidare till ytterligare förhandlingar med kommissionen och EU-ländernas ministrar.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: