Djurens Rätt
26 January 2017

EU-kommissionen har beslutat att skapa en plattform för djurens välbefinnande

– Syftet med plattformen är att uppmuntra till dialog mellan olika aktörer på djurskyddsfrågor och en bättre tillämpning av EU:s djurskyddslagstiftning, säger Vytenis Andriukaitis, kommissionär med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet.

Plattformen för djurs välbefinnande kommer att föra samman olika aktörer när det gäller djurskyddsfrågor: företag och branschorganisationer, organisationer från det civila samhället, oberoende experter från universitet och forskningsinstitut, EU och medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska livsmedelsmyndigheterna och relevant internationella mellanstatliga organisationer.

Under de kommande veckorna kommer kommissionen att offentliggöra ansökan om valet av medlemmar till expertgruppen Animal Welfare Platform (maximalt 75 deltagare). Det första mötet kommer att hållas under det maltesiska ordförandeskapet.

I undersökningen Attitudes of Europeans towards Animal Welfare från år 2016 visade det sig att EU-medborgarna anser att djurens välbefinnande är en mycket viktig fråga och att EU har en viktig roll i samarbetet mellan medlemsstaterna och olika aktörer.

– Jag förhåller mig försiktigt positivt till utformningen av plattformen. En risk föreligger att djurens röst inte blir tillräckligt starkt hörd i expertgruppen. Ekonomiska intressen övertrampar lätt djurens och omöjliggör dialog som verkligen gör skillnad för djurens liv, säger Birgitta Wahlberg, ansvarig för internationell frågor på Djurens Rätt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: