Djurens Rätt
25 January 2012

EU-kommissionen presenterar ny djurskyddsstrategi

Strategin innebär satsningar på att etablera ett nytt ramverk av lagstiftning samt på att förstärka inom områden som utbildning, forskning och efterlevnad. De förändringar man vill göra angående lagstiftningen handlar mycket om att förenkla nuvarande regler och göra dem mer flexibla – vilket oroar djurskyddsrepresentanter.

Djurens Rätts genomgång av det som idag presenterades visade i korta drag att:

  • Några högaktuella områden som djurtransporter, kloning av djur för mat och djurtestade kosmetika- och hygienprodukter nämns inte i strategin.
  • Fokus ligger på djur inom lantbruket och det saknas en tydlig strategi för att förbättra skyddet för andra djur.
  • EU-lagstiftning inom områden där sådan idag saknas kan inte förväntas under perioden. Detta gäller även inom områden där den ansvariga myndigheten publicerat vetenskapliga rapporter om existerande djurskyddsproblem (fiskar, mjölkkor, köttdjur) och för områden där EU har gjort internationella åtaganden att agera (Europarådets rekommendationer gällande välfärd för fiskar, köttdjur, mjölkkor, ankor och gäss).

Strategin öppnar dock upp för tydligare märkning av kött, och nämner speciellt kött från djur som slaktats utan föregående bedövning som ett område där effekten av en tydligare märkning bör studeras.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: