Djurens Rätt
13 October 2015

EU-kommissionen satsar 280 miljoner på att utveckla alternativ till djurförsök

I projektet ska försök ske på celler, och resultaten kombineras med de stora mängderna redan befintliga data. Genom detta kan beräkningsmodeller utformas med det slutliga målet att kunna leverera trovärdiga, djurfria risk- och säkerhetsbedömningar av kemikalier.

Sammanlagt är det 39 deltagande universitet, företag, myndigheter och organisationer från Europa och USA som får dela på pengarna, som beviljats av EU-kommissionens ramprogram för forskning, Horizon 2020.

Swetox, som är ett konsortium för toxikologiska vetenskaper med elva ingående svenska universitet, är svensk part i projektet och kommer att få motsvarande 13 miljoner kronor av de beviljade medlen. Forskningen inom EU-ToxRisk kommer att äga rum vid Stockholms universitet, Linköpings universitet och vid Swetoxsamarbetets nav, som samtidigt är Karolinska Institutets enhet för toxikologiska vetenskaper, i Södertälje.

Djurens Rätt vill se ökade anslag från regeringen

Djurens Rätt ser positivt på att EU-kommissionen avsätter medel för att kunna utveckla alternativa metoder.

- De 13 miljoner som nu kommer från EU-kommissionen är lika mycket som den svenska staten totalt avsätter för utveckling av alternativa metoder under ett helt år. Om anslag för utveckling av alternativ till djurförsök ska kunna göra märkbar skillnad i statistiken, över antalet utnyttjade djur i försök, är det nödvändigt att anslaget ökas kraftigt. Det statliga anslaget för utveckling av alternativ bör ökas från dagens 13 miljoner kronor till 130 miljoner kronor, säger Staffan Persson, ansvarig för djurförsöksfrågor på Djurens Rätt.  

  Läs mer om vårt arbete för att stoppa plågsamma djurförsök.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: