Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/klimat/klimat_6
08 February 2024

EU-kommissionen slopar växtbaserade kostrekommendationer för klimatet

 
Den 6 februari släppte EU-kommissionen information om EU:s klimatmål för 2040. I motsats till vad läckta dokument hade antytt inför publiceringen slopade de i sista sekund det som såg lovande ut – att betona rollen av ett kostskifte samt specifika mål för utsläpp från jordbruk. 

EU-kommissionen har nu påbörjat sin kommunikation gällande processen att fastställa mellanliggande klimatmål för 2040, vilket är halvvägs till målet om klimatneutralitet inom EU år 2050.  

- Det är väldigt tråkigt att se att det inte längre finns samma ambitioner som i det läckta materialet. Kopplingen mellan det vi äter och utsläpp av växthusgaser är tydligt belagt i forskning sedan många år tillbaka. Att kommissionen medvetet ignorerar detta är svårt att förstå, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

En av punkterna som tagits bort är att minska icke-koldioxid-utsläpp från jordbruken med 30 procent. Betydelsen av livsstilsförändringar, främst gällande vår kost, för att få ned utsläppen har också tagits bort. Anledningen till detta tycks vara de protester som jordbrukare genomfört runtom i Europa den senaste tiden, vilket lett till en del politiska kompromisser. 

- Jordbruks- och livsmedelssektorerna har stor potential att möjliggöra kostomläggningar, minska utsläpp och förbättra hälsan för både djur och människor. Vi ser dessutom en stor vilja hos konsumenter att ändra sitt sätt att äta och göra sin del för klimatet. Kommissionen behöver nu ta sitt ansvar för att skapa de förutsättningar som krävs för att det ska vara enkelt att leva hållbart, avslutar Camilla Bergvall.

STÖD OSS

Stöd vårt politiska påverkansarbete!

Djurens Rätt arbetar för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Hjälp oss i arbetet för att återspegla djurens rättigheter i lagstiftningen. 

Bli månadsgivare!
Cecilia Mille

Cecilia Mille

Sakkunnig i hållbarhetsfrågor
Dela: