Djurens Rätt
26 February 2013

EU-kommissionen uppmanar nio länder att leva upp till lagstiftningen för grishållning

EU-direktiv 2008/120/EC innebär bl.a. att dräktiga suggor ska hållas lösgående i grupp. Idag är fixering av dräktiga suggor vanligt i flera länder. Syftet med det nya direktivet är att höja djurskyddet för grisar och att jämna ut konkurrensvillkoren inom EU.

Det ursprungliga beslutet togs redan 2001, och EU:s medlemsländer har alltså haft tolv år på sig att anpassa sig till kraven. Men när reglerna trädde i kraft den 1 januari 2013 var det endast 17 av EU:s 27 medlemsländer som levde upp till det nya direktivet.

Nu ökar EU-kommissionen pressen på de länder som inte anpassat sin hållning av grisar. I en skriftlig uppmaning ställd till Belgien, Cypern, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Polen och Portugal uppmanas länderna att säkerställa att man kommer att följa EU:s nya regelverk - särskilt avseende att dräktiga suggor ska hållas lösgående i grupp.

Länderna har nu två månaders på sig att svara EU-kommissionen, och där ange vilka åtgärder de kommer att göra för att börja efterleva den nya lagstiftningen.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: