Djurens Rätt
11 May 2022

EU-kommissionen utlyser forskningsmedel till projekt om alternativ till koldioxiodbedövning av grisar

Som Djurens Rätt tidigare rapporterat om beslutades det i november 2020 att EU-kommissionen skulle avsätta 2 miljoner euro för forskning i syfte att komma bort från den plågsamma koldioxidbedövningen av grisar vid slakt. Nu har EU-kommissionen publicerat sin utlysning och fram till 31 maj går det att ansöka om finansiering till forskning om alternativ till koldioxidbedövning av grisar. Kommissionen kommer finansiera ett projekt med max 2 miljoner euro. Projektet ska utföras i minst tre medlemsländer av de sex största länderna på grisproduktion; Tyskland, Spanien, Frankrike, Polen, Nederländerna och Danmark.

– Det här är ett steg i rätt riktning för ett slut på den plågsamma koldioxidbedövningen av grisar. Satsningar på forskning är viktigt, liksom politiska beslut om när metoden inte ska få användas längre. Nu vill Djurens Rätt se sådana initiativ och beslut av svenska myndigheter och politiker, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Det svenska forskningsinstitutet RISE har gjort ett arbete, initierat av bland andra Djurens Rätt, med att identifiera vilka andra bedövningsmetoder som efter forskning och utveckling kan ha potential att ersätta koldioxidbedövningen vid slakt av grisar. Det arbetet har legat till grund för den nu aktuella utlysningen av forskningsmedel från EU-kommissionen.

Utlysningen och mer information om den finns här och här.

Djurens Rätt vill se:

  • Ett förbud mot koldioxidbedövning av grisar vid slakt.
  • Resurser till forskning och utveckling av andra bedövningsmetoder.
Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: