Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_18
26 July 2023

EU-kommissionen vill fasa ut djurtester för läkemedel och kemikalier – men tvekar kring kosmetika

EU-kommissionen har i veckan glädjande nog börjat planera utfasningen av djurtester som idag krävs för kemikalier och läkemedel över hela EU. Men de har missat delen kring förbud mot djurtestad kosmetika som medborgarinitiativet Save Cruelty Free Cosmetics drivit. 

Djurens Rätt var en av de organisationer som drev medborgarinitiativet “Save Cruelty Free Cosmetics – Commit to a Europe Without Animal Testing” som gick i mål 2022 med 1,2 miljoner namnunderskrifter. EU-kommissionen har i veckan besvarat initiativet och Djurens Rätt kan välkomna att en plan för att fasa ut djurtester för kemikalier och läkemedel presenteras. Även förslag om långsiktiga planer på minskning och utfasning av alla djurförsök i forskning och utbildning presenterades. En del som missades var dock medborgarnas efterfrågan på ett stärkt förbud mot testning av djur för skönhetsprodukter. Ett förbud som redan finns sedan ett årtionde tillbaka, men som inte följs. Nya riktlinjer för produkters säkerhet innebär att mängden djurförsök väntas öka de närmsta åren.

– Även om det är glädjande att EU-kommissionen tittar på alternativ att accelerera utvecklingen av djurfria forskningsmetoder, är det inte tillräckligt utifrån vad medborgarna efterfrågat i Save Cruelty Free Cosmetics, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Medborgarinitiativet lanserades augusti 2021 med målet att förbudet mot djurtestad kosmetika i EU ska skyddas, men också att EU ska ta fram en handlingsplan för utfasning av samtliga djurförsök. 

Djurens Rätt har, tillsammans med andra organisationer i Europa, arbetat intensivt för att få ihop det antal namn som krävs och önskar att EU-kommissionen lyssnar på samtliga krav istället för delar av det.

Urval av positiva uttalanden från EU-kommissionen:

  • - En färdplan ska tas fram för att få bort alla tester på djur som idag krävs för kemikalier, bekämpningsmedel, biocider och läkemedel.

  • - Europeiska forskningsrådet ska få i uppdrag att koordinera nationella riktlinjer som ersätter användandet av djur i forskning, och därmed arbeta för att skynda på utvecklingen och implementeringen av djurfria metoder.

  • - En expertkommitté kan komma att tas fram för att ge råd kring utvecklingen av djurfria testmetoder. 

  • - En eller flera workshops ska arrangeras med experter som kan komma fram till framtida prioriterade områden för att skynda på övergången till djurfri forskning. 

Djurens Rätt kommer nu att arbeta för att det ovan blir av och att EU-kommissionen gör skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Som stöd finns djurskyddsorganisationer över hela Europa och över 100 forskare som stöttar Save Cruelty Free Cosmetics. 

Stöd oss

Hjälp oss i arbetet för försöksdjuren!

Det är tack vare våra medlemmars stöd som gör att vi kan fortsätta göra skillnad och fasa ut djurförsöken. Hjälp oss i arbetet!

Bli månadsgivare
Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: