Djurens Rätt
24 January 2011

EU kritiserar Sveriges djurskyddskontroll

Nu visar den preliminära rapporten från FVO, enligt Nyheterna SR Sörmland, att kritik riktas mot länsstyrelsen och Jordbruksverket på flera punkter. Bland annat har målen på antalet genomförda djurskyddskontroller inte uppnåtts och djurskyddsinspektörer är inte tillräckligt utbildade på djurtransporter. Kritik riktas också mot att det finns en risk att djurskyddsärenden på slakterier "landar mellan stolarna" eftersom både länsstyrelser och Livsmedelsverket har ansvar för djurskyddskontroller där.

Per Jonsson, länsveterinär i Sörmland, säger till SR Sörmland att det som de tog som störst kritik var den så kallade förprövningen. Enligt FVO:s inspektörer ska inte djurskyddsinspektörerna förlita sig vid att om till exempel en anläggning för höns blivit godkänd för ett visst antal hönor (i den så kallade förprövningen) så hålls inte fler hönor än det tillåtna antalet i anläggningen. Vid EU-inspektionen upptäcktes att det var fler hönor än tillåtet i en hönsbesättning. Per Jonsson säger att "vi inser nu att, enligt EU-reglerna måste vi vara ute och mäta mera".

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: