Djurens Rätt
29 April 2016

EU-länder kritiseras för otillräckliga investeringar för alternativ till djurförsök

Varje år utnyttjas och dödas runt 13 miljoner djur för tester av kemikalier i EU. På begäran av EU-kommissionen ombads medlemsländerna att rapportera till EU:s kemikalieförordning (REACH) om hur mycket de har investerat i att utveckla alternativ till djurförsök för kemikalietester under 2015. Resultatet var en tydlig försämring mot motsvarande mätning som genomfördes 2010, något som kritiseras hårt av European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), där Djurens Rätt är en av medlemsorganisationerna.

– Vi är extremt besvikna på det låga antalet EU-länder som investerar i att utveckla alternativ för kemikalietester på djur. Det visar på ett hyckleri och en arrogans mot de miljoner djur som kommer dödas under kemikalietester för REACH, säger Katy Taylor, sakkunnig på ECEAE.

Hon fortsätter med att betona det enorma behovet av att ta fram alternativa metoder, både av djuretiska skäl och för att kunna säkerställa vetenskaplig korrekthet hos resultaten.

I rapporterna till kommissionen säger sig en majoritet av medlemsländerna (18 av 28) inte veta hur mycket landet har investerat i alternativa metoder, medan sju länder helt vägrar svara på frågan. Så få som tio av de 28 medlemsländerna rapporterar om en faktisk investering i att utveckla alternativa metoder. Sammantaget syns en tydlig minskning i den totala summan som investeras i EU (7 miljoner euro 2015 jämfört med 8 miljoner 2010) och även i det generella intresset att satsa på framtagandet av alternativ till djurförsök.

Enligt kemikalieförordningens huvudmål ska REACH främja alternativa metoder till djurförsök och i EU-direktiv 2010/63 står det att kommissionen och medlemsstaterna ska bidra till utveckling och utvärdring av alternativa metoder, något som inte alltid märks av i praktiken.

Denna brist på engagemang hos beslutsfattare är tyvärr en trend vi ser även på hemmaplan. Djurens Rätt har redan tidigare riktat kritik mot att den svenska regeringen enbart satsar 13 miljoner kronor per år för utveckling av alternativ, en alldels för liten summa.

Djurens Rätt kräver att hårdare krav ställs på medlemsländerna vad gäller tydlig rapportering av läget i det egna landet samt att EU-kommissionen och REACH ska följa sina målbeskrivningar och tydligare främja framtagandet av alternativ till djurförsök.

Dela: