Djurens Rätt
08 April 2022

EU-medborgare har höga förväntningar på ny djurskyddslagstiftning

I höstas öppnade EU-kommissionen ett samråd där alla EU-medborgare och organisationer var välkomna att lämna in skriftliga åsikter om djurskyddet i unionen. Djurens Rätt var en av organisationerna som lämnade in synpunkter, samt inspirerade följare att göra detsamma. Svaren kunde inlämnas till och med 21 januari och nu,  med rekordmånga svar, har resultaten publicerats. Av de totalt närmare 60 000 svaren kom nästan 4500 svar från Sverige. Bara Tyskland, Frankrike, Polen och Italien bidrog med fler inlämnade svar.

Resultatet visar på stort engagemang för djuren

  • En majoritet av de som svarat har angett att djurskyddslagstiftningen behöver uppdateras. 
  • Vissa djurslag saknar helt skydd i unionen, och majoriteten anser att det måste lösas.
  • Det finns ett enormt stöd för ett burfritt Europa. 
  • Stödet för att förbjuda elbadsbedövning av fjäderfän och dödandet av nykläckta tuppkycklingar är tydligt. 
  • Det finns stöd för att införa lagstiftning om slakt av fiskar. 
  • En majoritet vill se maxtider för djurtransporter, förbud mot export av levande djur till tredje land och förbud mot att transportera unga djur som inte är avvanda än. 
  • Det finns ett stort stöd för att införa en djurskyddsmärkning på animaliska livsmedel, som inkluderar hur djuren har transporterats och dött.

– Det här kommer vara början på något stort och jag vill rikta ett stort tack till alla djurvänner som tog chansen att göra sin röst hört i samrådet. Om vi får till ambitiösa och relevanta lagstiftningsändringar i hela EU, kommer miljontals djur få det bättre. Djurens Rätt fortsätter arbeta för att varje djurindivid ska skyddas och för att det ska bli svårare att utnyttja djur. Ett viktigt steg på vägen är också att se till att en kommissionär för djurskydd inrättas, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Resultaten av samrådet kommer ingå i de konsekvensanalyser som EU-kommissionen ska ta fram för de lagstiftningsförslag som kommissionen ska presentera under 2023.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: