Djurens Rätt
13 March 2013

EU missade möjlighet att minska antalet långa djurtransporter

I ett brev till samtliga svenska EU-parlamentariker uppmanade Djurens Rätt och organisationen Animals' Angels dem att ta ställning mot EU:s subventioner av djurtransporter till länder utanför EU inför omröstningen idag, den 13 mars. Med ansträngningen blev resultatlös denna gång.

2005 stoppade EU bidragen för export av levande djur till slakt i tredje land, med bidrag för transport av djur för uppfödning utomlands fortsatte. Kommissionen meddelande att samtliga bidrag skulle upphöra under 2013, men transporterna – och bidragen har fortsatt och inget tyder på att de kommer att upphöra.

EU-parlamentet hade kunnat använda dagens omröstning för att skicka ett kraftigt meddelande till kommissionen om att de måste agera för att stoppa de långa djurtransporterna till länder utanför EU. Omröstningen gick dock på EU:s jordbruksutskotts (AGRI) linje, och för fortsatta bidrag.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: