Djurens Rätt
04 July 2019

EU öppnar för att konkurrera med sämre djurskydd i nytt handelsavtal

I avtalet som väntas slutas sänks tullavgiften på kyckling- och kokött utan krav på motprestation i form av att djurskydd. Det fanns tidigt i processen tydligare skrivningar om krav på djurskydd, skrivningar som allt eftersom har urvattnats. Det kommer betyda att kött från djur som haft det sämre och där antibiotika använts i högre grad kommer att bli billigare att köpa i Sverige.

Det är helt fel väg att går. Vi behöver skapa incitament för konsumenten att göra rätt val. Med detta handelsavtal gynnas istället försämrat djurskydd. Handelsavtal behöver innehålla skrivningar som motsvarar de djurskyddskrav som finns inom vår inhemska marknad.

Nästa steg i processen är att avtalet ska godkännas av EU:s medlemsländer. Djurens Rätt anser att Sverige måste minst kräva samma regelverk som finns i EU.

Djurens Rätt verkar för att djurskydd ska inkorporeras i alla handelsavtal som EU ingår genom vårt samarbete med Eurogroup for Animals.

Sebastian Wiklund

Sebastian Wiklund

Samhällspolitisk chef
Dela: