Djurens Rätt
18 September 2018

EU på väg att skydda visselblåsare för djuren

I förra veckan antog EU:s utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) en rapport som föreslår att personer eller organisationer som avslöjar och rapporterar om företeelser som strider mot EU:s lagstiftning, ofta kallade visselblåsare, ska skyddas mot åtal. Och att detta ska inkludera avslöjanden som gäller djur.

Vid flera tillfälle under senare år har t.ex. avslöjanden om hur grisar hanteras och hålls, både i uppfödning och på slakterier, gjorts runt om i Europa, och sådana avslöjanden skulle kunna vara ett exempel på något som skulle kunna få skydd i EU:s lagstiftning. ENVI resonemang går ut på att djurskydd är en viktig del i livsmedelssäkerheten i EU och att den eller de som avslöjar sådant som strider mot EU:s lagar därför bör skyddas mot åtal.

Ärendet ska nu tas upp i ytterligare ett EU-utskott den 10 oktober, och därefter i parlamentet den 22 oktober.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: