Djurens Rätt
25 May 2022

EU på väg att stärka skyddet för familjedjur

En positiv lista innebär att det skapas en lista över de djur som lagstiftarna bedömer lämpliga att ha i sitt hem, istället för som nu när ett särskilt förbud för varje djurslag behöver införas efterhand som brister uppmärksammats. Redan nu har åtta länder infört en sådan positiv lista, tyvärr är inte Sverige ett av dem. Djurens Rätt har länge arbetat för att det ska införas nationellt och nu går alltså EU före.

Att ministerrådet visar starkt stöd för en positiv lista är ett stort framsteg för djuren. Människor har dessvärre allt för stor uppfinningsrikedom när det kommer till att hitta på nya sätt att utnyttja djur och det här förslaget skulle förebygga att många djur far illa, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Nästa steg i processen är att ta fram ett förslag på lista. För att göra en bedömning över hur den positiva listan ska se ut så finns tre kriterier som EU bör förhålla sig till. Dessa är:

  • Djurens välbefinnande. Vissa djur är så olämpliga att ha i hem för att de inte finns någon chans för djuren att leva efter sina naturliga beteenden.
  • Skydd av biologisk mångfald. Trender med exempelvis exotiska djur kan göra att arten minskar eller dör ut. Det finns en hotbild. Att ta vissa arter till ett annat land kan också påverka den biologiska miljön om djuren släpps ut. De kan då klassas som invasiva arter.
  • Folkhälsa. Zoonotiska sjukdomar är smittor som förs över från djur till människa. Särskild risk finns bland djur som lever i det fria och får komma till en ny miljö. Detta kan i sin tur leda till pandemier, som vi sett de senaste åren.

Europaparlamentet har tidigare uttryckt sitt stöd för en positiv lista med uppmaning till EU-kommissionen om att upprätta ett förslag. Nu har medlemsstaterna Malta, Luxemburg, Cypern och Litauen presenterat ett positionspapper, som fick starkt stöd i EU:s ministerråd. Nu kommer EU-kommissionen att gå vidare med en konsekvensbedömning av införandet av en positiv lista, som förhoppningsvis bidrar till reglera handeln med djur.

Jag hoppas såklart att Sverige vill vara ett föregångsland och redan nu inrätta en positiv lista här. Jag har svårt att se några goda argument att avvakta, avslutar Camilla Bergvall.

Sebastian Wiklund

Sebastian Wiklund

Samhällspolitisk chef
Dela: