Djurens Rätt
04 July 2012

EU-parlamentet antog förslag till ny djurskyddslag

Den gemensamma djurskyddslagen ska omfatta de djur som hålls av människor och ha gemensamma definitioner för vad som är ett bra djurskydd. I dag finns det en rad olika förordningar och direktiv, och inte alla djur omfattas av EU:s lagstiftning.

I förslaget till ny djurskyddslag anges även att EU:s handelsavtal ska ställa samma krav på importerade djurprodukter som krävs av inhemska producenter.

- Ett civiliserat samhälle har en civiliserad djuromsorg, och det får inte löna sig att hantera djuren illa. En gemensam ramlag skulle sätta en hög gemensam nivå för djurskyddet i EU och skapa en rättvis konkurrens på den inre marknaden, sa Marit Paulsen inför omröstningen till tidningen ATL.

"Det här är en stark signal om att att européer vill ha ett bättre djurskydd" skrev James West från den brittiska organisationen Compassion in World på Twitter direkt efter beslutet.

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Mikael Gustafsson menar att förslaget förvisso är efterlängtat och innehåller många bra delar, men att det också finns saker som oroar. Bland slås det fast att medlemsländernas djurskyddslagar inte får stå i strid med den inre marknadens principer.

- Detta är helt vansinnigt , det betyder att djurens välbefinnande alltid kommer komma i andra hand. Det kan göra det omöjligt att driva en progressiv djurskyddspolitik, menar Mikael Gustafsson.

Två områden,  om klonade djur och kortare djurtransporter, diskuterades dagen innan omröstningen, men togs bort med argumentet att dessa frågor ändå kommer tas upp i framtiden. Att djurtransporterna inte kom med upprör Socialdemokraternas parlamentariker Åsa Westlund.

- Det är en viktig djurskyddsfråga. Det räcker inte att hävda att frågan löser sig med hjälp av mer tillsyn och ytterligare vetenskapliga bevis. Det är dags att sluta prata och börja agera för kortare transporttider, sa Åsa Westlund.

Mikael Gustavsson är också kritisk till att man i den nya djurskyddslagen inte agerar tillräckligt i frågan om slakt utan bedövning, och att man lägger för mycket ansvar för djurskyddet på konsumenterna.

- Europa är i kris och den som har lite pengar kommer naturligtvis att köpa det billiga köttet eftersom man inte har råd. Denna typ av frågor måste beslutas politiskt, säger Mikael Gustafsson.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: