Djurens Rätt
17 March 2015

EU-parlamentet diskuterar koldioxidbedövning av grisar

Att andas in koldioxidgas i höga koncentrationer är mycket plågsamt. En svensk forskare har beskrivit det som "en elstöt i lungorna".

I februari skickade Djurens Rätt tillsammans med en rad andra organisationer ett brev till Kommissionen angående koldioxidbedövningen (finns bifogat i högerspalten). Kommissionens svar var en besvikelse, då de menade att ansvaret för att förbättra bedövningsmetoderna ligger på slakteribranschen själv. Men när frågan togs upp på ett parlamentsmöte i förra veckan var responsen bättre. Även om inga avgörande beslut togs så finns det gott hopp om att frågan kommer komma upp på agendan framöver.

Det är den tyska organisationen Animal Welfare Foundation som har tagit initiativ till det europeiska arbetet mot koldioxidbedövning. Sabrina Gurtner, projektledare för kampanjen, beskriver koldioxidbedövningen som "en tortyrliknande metod, där grisarna utsätts för smärta och panik i upp till 60 sekunder". 

I Sverige är gasning med koldioxid den absolut vanligaste bedövningsmetoden för grisar på slakteri. Hur det kan se ut inuti den "hiss" som för ner grisarna till koildioxiden visas i denna Youtube-film från nederländska Eyes on Animals från 2014, från 1.40 och framåt.

Dela: