Djurens Rätt
03 May 2018

EU-parlamentet kräver globalt förbud mot kosmetikatester på djur

Även om EU:s förbud mot djurtestad kosmetika inte är så heltäckande som Djurens Rätt hade önskat så är den 11 mars 2013 ett historiskt datum - då trädde EU:s förbud igenom och var ett avgörande steg mot en värld där inga djur ska utsättas för djurförsök för kosmetika och hygienprodukter, något som idag drabbar mer än 500 000 djur runt om i världen varje år.

Att mer än 80 procent av världens länder fortfarande tillåter kosmetikatester på djur är dock något som EU nu vill ändra på. För idag röstade EU-parlamentet igenom en resolution som innebär att EU ska ta diplomatiska initiativ för att ett globalt förbud mot kosmetikatester på djur ska vara på plats till år 2023.

Enligt resolutionen ska EU:s stats- och regeringschefer använda sina diplomatiska nätverk för att bygga en stark koalition och inom FN verka för, och stödja en, internationell konvention mot kosmetikatester på djur.

Samma krav, en FN-konvention mot djurförsök för kosmetika, har redan framförts i kampanjen Forever Against Animal Testing som drivs av The Body Shop tillsammans med organisationen Cruelty Free International, och med Djurens Rätt som lokal samarbetspartner i Sverige.* För ett tag sedan passerade uppropet 5 miljoner namnunderskrifter, en bra bit mot målet på 8 miljoner namnunderskrifter och att ställningstagande i och av FN.

Den resolution som idag röstades igenom i EU-parlamentet tar också upp de brister som finns inom EU:s nuvarande lagstiftning när det gäller djurförsök och kosmetika – som att vissa kosmetiska produkter som säljs på unionens marknad kan ha testats på djur innan de skickades till EU för nya alternativa kontroller, eller att ingredienser som används i andra produkter kan ha testats på djur enligt andra lagar och sedan användas i kosmetika.

Det är av dessa skäl som Djurens Rätt fortsätter hänvisa till förteckningen Icke-djurtestat som den säkraste källan för information om vilka företag som garanterat inte testar på djur.

Men i och med resolutionen antog EU-parlamentet idag också ambitionen att förbudet som finns på plats måste blir mer heltäckande, så att det ska kunna garantera att inga produkter som placeras på marknaden har testats på djur utanför unionen.

* Den 23 maj är Djurens Rätt med och arrangerar ett frukostseminarium i riksdagen om just ett globalt förbud mot djurtestad kosmetika. Det blir ett tillfälle där politiker från olika partier träffar press och influencers för att prata om djurförsök inom kosmetik och hur vi kan göra för att stoppa dem. Vi berättar om Forever Against Animal Testing, kampanjen som på mindre än ett år vuxit till världens största upprop mot djurförsök inom kosmetik. På plats finns nyckelpersoner inom djurrättsfrågor och förändringsarbete samt ickedjurbaserade metoder. Övriga arrangörer är Riksdagens Djurskyddsforum och Birgitta Ohlsson (L) samt The Body Shop och Cruelty Free International.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: