Djurens Rätt
17 April 2014

EU-parlamentet röstade om djurhälsa

I tisdags röstade EU-parlamentet i en första omgång igenom vad som har kommit att kallas en djurhälsolag, vilket bland annat innebär en minskad antibiotikaanvändning och ett permanent vetenskapligt djurskyddsnätverk. Förslaget den svenska EU-parlamentarikerna Marit Paulsen (FP) som rapportör.

- Jag har tidigare lyckats utverka en miljon euro ur EU:s budget till ett s.k. pilotprojekt om ett europeiskt djurskyddsnätverk vilket - under ledning av SLU i Uppsala - visat sig vara mycket framgångsrikt. Det är väldigt glädjande att mina kollegor Europaparlamentet nu håller med om att denna idé bör göras permanent, säger Marit Paulsen.

Lagförslaget är egentligen en smittskyddslag som innebär att EU:s medlemsländer införa striktare regler för djurhälsa, bland annat genom större fokus på förebyggande insatser, mer enhetliga kontroller och minskad antibiotikaanvändning.

- I många delar av Europa behandlas djur med överdrivna mängder antibiotika, vilket leder till att resistenta bakterier utvecklas. Det är ett växande hot både mot djurens och människors hälsa. Vårt förslag om att EU-länder måste rapportera hur mycket antibiotika man ger till djur, gick igenom. Jag hoppas att detta på sikt kan leda till minskningar runt om i EU, säger europaparlamentariker Åsa Westlund (S).

EU-parlamentarikern Åsa Westlund (S) kritiserade lagen för att allt för mycket handla om djurs hälsa och för lite om djurskydd. Marit Paulsen motargument mot detta var att om djurskyddsfrågorna skulle finnas med i detta lagförslag skulle det förhindra att mer och bättre förslag specifikt kring djurskydd skulle komma från EU-kommissionen längre fram.

Frågan om en maxgräns på 8 timmar för djurtransporter inom EU fanns dock med i förslaget, men röstades ner av parlamentet.

- Jag är besviken över att parlamentet inte tog chansen att äntligen lagstifta om max 8 timmars transport av djur. Det kommer dröja innan vi får en ny chans att göra något åt den här frågan, sa Åsa Westlund.

Även EU-parlamentarikern Mikael Gustavsson (V) uttryckte besvikelse över att en maxgräns röstade ner, och skrev på sitt Twitter-konto att det är skamligt att levande djur behandlas som varor. Marit Paulsen menar i sin tur att en maxgräns på åtta timmar är ett allt för trubbigt verktyg för att fungera i en lagtext, och tycker istället att varje djurslag måste hanteras var för sig.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: