Djurens Rätt
14 March 2017

EU-parlamentet vill förbjuda storskalig burhållning av kaniner

Kaniner är ett av det djur i Europa som det föds upp och slaktas flest av – 340 miljoner kaniner dödas varje år för sitt kött bara i Europa. Majoriteten av dessa 340 miljoner kaniner hålls i gallerburar där deras möjligheter att bete sig naturligt är kraftigt begränsade – i burarna kan kaninerna varken hoppa eller stå upprätta och de drabbas ofta av sjukdomar.

Fram tills nu har det i EU inte funnits ett regelverk som reglerar miniminivåerna för hur kaniner för köttproduktion får hållas. Vissa länder har haft regler, men det har sett olika ut från land till land. Ett regelverk som gäller samtliga EU-länder och som etablerar en grundnivå där en sådan saknas skulle därför ge många kaniner en mer dräglig tillvaro. Och det är detta som EU-parlamentet idag har röstat igenom (samtliga svenska EU-parlamentariker röstade för förbudet, förutom Cecilia Wikström och Christofer Fjellner, som var frånvarande under omröstningen).

Den rapport som röstades igenom i parlamentet innehåller förslag till regler som skulle gälla samtliga EU-länder och innehåller skrivningar om att djurskyddet för kaniner som föds upp för kött måste stärkas och att burar inte längre ska användas.

Djurorganisationer runt om i Europa – två av de som har jobba mest intensivt med denna fråga är Compassion in World Farming och Animal Equality – jublar idag åt beslutet i EU-parlamentet. Men än återstår mycket arbete innan dagens beslut blir lag.

För dagens omröstning innebär i praktiken att parlamentet uppmanar EU-kommissionen att ta fram lagstiftning som omsätter rapporten som röstades igenom i parlamentet till verklighet - men kommissionen är inte tvingade att göra detta. Parlamentet har tidigare bl.a. röstat igenom en maxgräns på 8 timmar för djurtransporter i Europa utan att kommissionen gick vidare med beslutet. Så nu krävs hårt arbete för att se till att EU-kommissionen tar fram lagstiftning som gör skillnad.

Men dagens beslut i EU-parlamentet är ett viktigt första steg mot dels en mer dräglig tillvaro för de drygt 300 miljoner kaniner som hålls i burar i Europa och dels mot en värld med färre burar. Och detta finns det all anledning att fira idag.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: