Djurens Rätt
05 May 2011

EU-regler stoppar bättre djurskydd

Kommunen krävde bland annat max åtta timmars transport till slakt men beslutet ifrågasattes av bl.a. grossistföretaget Servera. Och efter prövning förvaltningsdomstolen konstateras nu att eftersom kraven är mer långtgående än EU:s regler anses det vara svårt att kontrollera att de uppfylls. Kommunen måste därför göra om upphandlingen.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: